تبلیغات
روح و جن از نظر علم و دین
روح و جن از نظر علم و دین
با بهره گیری از کتاب روح و جن از نظر علم و دین

انواع گروه های جنیان

جن یك واقعیت است یا افسانه در میان انسان ها بر خلقت نظام عالم دو دیدگاه كلی وجود دارد،عده ای كه همه چیز را ناشی از خلقت ذات الهی می دانند و گروهی دیگر كه سر منشاء خلقت نظام دو عالم را در طبیعت جستجو می كنند.اگر چه در میان آنان اختلاف نظرها بسیار عمیق واساسی است،ولی هیچ یك از این دو گروه نتوانسته اند وجود موجودات ماوراء الطبیعه را انكار كنند. آنهایی كه خدا باورند و به روح و معاد معتقدند(غیر از مسلمانان)از آنها به عنوان ارواح خبیثه ویا ارواح شریر یا شیطان یاد می كنند،برخی هم آنها را موجودات فضایی قلمداد می كنند،مادیون هم اعتقادی به ذات الهی و قدرت پروردگار ندارند،این موجودات را همان انسان های اولیه ای می دانند كه در سیر تكامل بین انسان ومیمون حیوان مانده وبه شكل و شمایل غریب در آمده اند و یا حتی برخی از آنها معتقدند كه اینان انسان های وحشی و بدوی در اعماق جنگل هستند و گاهی خود را نمایان ساخته و موجب اذیت و آزار انسان های متمدن میشوند. بنا به نص صریح قرآن،موجودات عالم به سه گروه تقسیم می شوند: 1. جامدات 2. نباتات حیوانات؛كه یا دارای عقلند مانند انسان،فرشتگان و جنیان و یا فاقد عقل و شعور مانند حیوانات وباز بنا به آیات نورانی قرآن كریم، باید بدانیم كه بدون هیچ شك و تردیدی موجودی با نام«جن» در جهان آفرینش وجود دارد كه از نظر تكلیف و شایستگی مورد خطاب پروردگار قرار گرفته و مشابه انسان می باشد، چرا كه: 1. سی و چهار بار نام جن در قرآن كریم آورده شده است. 2. هفتادودومین سوره قرآن با نام این موجود مزین گردیده است. 3. احادیث و روایات فراوانی از پیامبر اكرم (ص)،حضرت علی(ع)،امامان و بزرگان علوم دینی در این خصوص،موجود بوده ودر دسترس قرار دارد. 4. به وسیله بسیاری از انسان ها رؤیت شده  سپاهیان·اند. به آیاتی از قرآن كریم كه وجود جن را مبرهن می داند اشاره می كنیم:   برای·سلیمان از جن و آدمی و پرنده گرد آمده و به صف می رفتند.(سوره نمل،آیه 17)  خدا شریكانی از جن قرار دادند و حال آن كه جن را خدا آفریده است.(سوره انعام،آیه17)  بگو از جن و انس گرد آیند تا همانند این قرآن بیاورند،نمی توانند،هر چند كه·  سخن پروردگارت بر تو مقرر شد كه جهنم را از·یكدیگر را یاری دهند.(سوره اسرا،آیه8   ای گروه جنیان و آدمیان،اگر می·جن و انس انباشته می كنیم.(سوره هود،آیه119)  توانید از قطر آسمان و زمین بگذرید،بیرون روید ولی بیرون نتوانید رفت مگر با قدرتی.(سوره الرحمن،آیه33)
طبقه بندی: جن،
ارسال در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1389 توسط امیرحسین عباسی
قالب وبلاگ