تبلیغات
روح و جن از نظر علم و دین
روح و جن از نظر علم و دین
با بهره گیری از کتاب روح و جن از نظر علم و دین

قرآن و جن2

خداوند در قرآن كریم می فرماید«وما فرزندان آدم را بر بسیاری مخلوقات خود برتری و فضیلت كامل بخشیدیم.»(سوره اسراء،آیه70)و همچنین واجب شدن سجده شیطان و فرشتگان بر انسان نیز،خود دلیلی برای برتر بودن نوع انسان است در پیشگاه خداوند.یك انسان كامل بر همه موجدات برتری دارد وحتی بعضی از انسان ها كه راه برقراری ارتباط با جنیان را می دانند(مدیوم ها)می توانندبرآنهاتسلط یابند. باز به قرآن كریم استناد می كنیم كه می گوید«از پریان بودند كه به فرمان پروردگارش برایش كار می كردند و هر كه از آنان از فرمان سر می پیچد به او عذاب آتش سوزان را می چشاندیم.برای وی هرچه می خواست ازبناهای بلندوتندیس ها وكاسه هایی چون حوض ودیگ های محكم می ساختند.»(سوره سباء،آیه12و13) اگرچه قرآن كریم در مورد تسلط بر جن فقط از حضرت سلیمان یاد كرده است ولی در بسیاری از كشورها وحتی در كشور خودمان هم نمونه های زیادی دیده شده كه اشخاصی با عنوان جن گیر و یا احضار كنندگان ارواح توانسته اند از آنها بهره گیرند. در هر حال باید دانست كه در پیشگاه خداوند انسان اشرف مخلوقات است و یك انسان كامل و مؤمن بر همه خلایق برتری دارد« جن » موجودی است ناپیدا که مشخصات زیادی برای آن در  قرآن ذکر شده است، از جمله: 

۱ -  جن از شعله آتش آفریده شده؛ بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است. (سوره الرحمن، آیه ۱۵)

۲ - آنها نیز تمایلات نفسانی دارند.(سوره الرحمن،آیه۵۶)

۳ -  جنیان دارای علم و ادراک و تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است. آیات مختلفی از سوره جن بر این مطلب دلالت می کند.

۴ - دارای تکلیف و مسئولیت هستند. آیات سوره جن و آیاتی از سوره الرحمن دلالت بر این دارند. 

۵ -  آنها نیز نرو ماده دارند.(سوره جن،آیه۶)

۶ -  گروهی از آنان مؤمن صالح و گروهی کافر هستند. (و انّا منا الصالحون و منّا دون ذلک ) (سوره جن، آیه ۱۱ ) 

۷ -  آنان نیز چون آدمیان دارای حشر و نشر و معادند. (و امّا القاسطون نکانوا لجهنم حطباً) (سوره جن، آیه ۱۵ )

۸ -  آنان قدرت نفوذ در آسمان ها و خبرگیری و استراق سمع داشته‌اند ولی بعداً ممنوع شدند. ( سوره جن، آیه ۹ ) 

۹ -  در میان آنها جن‌هایی یافت می‌شوند که از قدرت زیادی برخوردارند، همان گونه که در میان انسان ها نیز چنین است. (سوره نمل،‌ آیه ۳۹ )

۱۰ - آنها قدرت انجام بعضی از کارهای انسان را دارند. (سوره سباء،‌آیه ۱۲و ۱۳ ) 

۱۱ -  خلقت آنها بر روی زمین قبل از خلقت انسان‌ها بوده. (سوره هجر، آیه ۲۷ )

۱۲ -  تعداد جنیان بیش از آدمیان است.(سوره انعام،آیه۱۲۸)

۱۳ - جنیان چون انسان ها دسته دسته به دنیا آمده اند،تا زمان مرگ زندگی كرده و بعد به جهان آخرت خواهند رفت.(سوره فصلت،آیه۲۵)

 
طبقه بندی: جن،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1389 توسط امیرحسین عباسی
قالب وبلاگ